Kylteknisk utbildning som ger KMO-certifiering

Gå en professionell kurs i kylteknik!

Om du använder dig av HFC-kylmedel i exempelvis luftkonditioneringssystem eller värmepumpar ska du ha gått en kylteknik utbildning innan du kan få en certifiering av KMO (Kylbranschens miljöorgan). På en kylteknik utbildning ges du grundlig kunskap i hur man kan garantera optimal säkerhet och drift vid den typ av installation som du arbetar med. Vilken typ av kylteknik utbildning som fordras beror därför på vilket köldmedel och system som du arbetar med. Här på Eduterm erbjuder vi:

 • En 2 dagars ac utbildning på fordon med en fyllningsvolym på upp till 2,5 kg.
 • En 5+4 dagars kylteknik utbildning avseende användning av köldmedel i värmepumpar och kylsystem med en fyllningsvolym på upp till 2,5 kg.

Båda dessa former av kylteknik utbildning tar hänsyn till relevanta EU-regler och gäller för anläggningar med en fyllningsvolym på upp till 2,5 kg. Om du deltar i en kylteknik utbildning med en av våra erfarna lärare är du därför en bra bit på vägen mot att få en certifiering från KMO.

2 DAGARS AC UTBILDNING I AUTOMATISK A/C (I ENLIGHET MED EU-FÖRORDNINGEN 307/2008)

I denna ac kurs, som ger ac certifiering, kombinerar vi en grundlig teoretisk kylteknik utbildning med praktiska moment i vilka du som deltagare får möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper. Denna kylteknik utbildning ger dig en klarare inblick i hur ett fordons luftkonditioneringssystem är uppbyggt, vilka funktioner det har samt hur man kan säkerställa en korrekt användning av köldmedel i systemet. Efter avslutad ac kurs ges du en fullständig ac certifiering.

Under denna två dagar långa ac utbildning kommer du att få kunskap inom följande områden:

 • Kylkretsens grundläggande struktur och principen bakom
 • De ingående komponenternas funktion och placering
 • Korrekt hantering av HFC och säkerhet
 • Hur man undviker utsläpp och tar hänsyn till andra miljöaspekter samt Kyotoavtalet
 • Driftsproblem, felsökning, reparation och kontroll

Du kommer således att under denna ac kurs få insikt i och lära dig alla de praktiska och teoretiska moment som omfattas av EU-förordningen 307/2008. Genom att fullfölja denna kylteknik utbildning kommer du alltså att få en ac certifiering av KMO som innebär att du ges behörighet att arbeta med luftkonditionering i bilar och andra fordon.

5+4 DAGARS KYLTEKNIK UTBILDNING (I ENLIGHET MED EU-FÖRORDNINGEN 303/2008 – KATEGORI 3)

Om du som privatperson eller företag vill upprätta och underhålla stationära kyl- och värmepumpar, kan du genom att gå denna kylteknik utbildning få nödvändig KMO-certifiering. Denna kylteknik utbildning pågår under fem dagar, 2+2 dagars kylteknik utbildning, 4 dagars handledning med praktiska uppgifter och en dag avsatt för tentamen.

Denna fem dagar långa kylteknik utbildning inkluderar följande moment:

 • 2 sammanhängande dagar avsatta för VP/CHILL/AC-teori
 • 24 timmars hemstudier med tillhörande hemuppgifter
 • 2 sammanhängande dagar med praktik i luft/luft värmepump
 • 1 dag avsatt för skriftlig examen och examen i praktiskt arbete med luft/luft värmepump

Under handledningen får du fördjupad kunskap om den grundläggande kylningsteorin genom att bekanta dig med medföljande kursmaterial, samtidigt som du ges möjlighet att lösa ett antal uppgifter med fokus på kylning. Efter din handledning kommer du således att ha en solid grund att stå på inför den slutliga 5 dagars kylteknik utbildningen med tillhörande examination som innefattar såväl de teoretiska som praktiska områden som omfattas av EU-förordningen 303/2008.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VETA MER OM VÅR KYLTEKNIK UTBILDNING OCH KMO-CERTIFIERING?

Om du funderar på att ansöka om ett godkännande från KMO är du välkommen att kontakta oss för prisinformation och information angående när nästa kylteknik utbildning äger rum. Fyll helt enkelt i formuläret under Kontakt eller ring oss på nummer 39 67 33 44.

Du kan också finna aktuell information om lagstiftning och reglering på www.kmo.dk.